O muzeu a galerii

  • okolo 12 600 sbírkových předmětů
  • 7 sbírkových fondů z historie, archeologie, etnografie, dějin umění a dalších společenských věd
  • dokumentace mikroregionu Holešovsko (východní část okresu Kroměříž, bývalý politický a soudní okres Holešov)
  • minimálně dvě velké výstavy ročně
  • přednášková a edukační činnost

Městské muzeum a galerie v Holešově

Městské muzeum a galerie v Holešově je organizační součástí Městského kulturního střediska Holešov, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Město Holešov. Muzeum získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory ze všech oborů lidské činnosti, především z oborů historie, etnografie, dějin umění a dalších pomocných věd historických se zaměřením na dokumentaci mikroregionu Holešovsko (východní část okresu Kroměříž, bývalý politický a soudní okres Holešov). Z vybraných přírodnin a lidských výtvorů, které zkoumá a vytváří z nich sbírku, zprostředkovává a vystavuje doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení.

3.3.2016, 09:00
Sv. Jan Sarkander (1576–1620), farář holešovský. Život – Smrt - Úcta

více...

3.3.2016, 09:00
Mezi klíčem a mečem. Kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba

více...

9.3.2016, 09:00
Slavné stavby Antonína a Vladimíra Fischerových ve Zlíně a okolí

více...

5.4.2016, 09:00
Po stopách Žerotínů

více...

Kontakty

nám. F. X. Richtra 190
76901 Holešov
GSM: +420 739 245 336

Další zdroje informací